Du kan få rutavdrag när du anlitar oss.

Du som köper en tjänst som innehåller rot- och/eller rutarbete kan få skattereduktion för den del av kostnaden som avser arbete.
Det vill säga: en del av kostnaden subventioneras genom att du får en skatterabatt.

Från och med den 1 juli 2019 gäller nya regler för köp av RUT-tjänster. Den sammanlagda skattereduktionen höjs och uppgår från 1 juli 2019 till 50 000 kronor per person och år. Detta innebär att du kan köpa tjänster till ett värde av 100 000 kronor per år.

Exempel på tjänster vi utför som du kan få rutavdrag för:

 

  • Hemstäd
  • Fönsterputs
  • Tralltvätt